Over Level '04

Voortvloeiend uit de opgedane financiële en commerciële ervaring én met projectmanagement zijn er 3 focusgebieden te onderscheiden:

Finance:

  • Het begeleiden bij het opzetten van een nieuwe financiële administratie, urenverantwoording, projectadministratie, het optimaliseren van de software, het opstellen van budgetten, analyses maken, finance rapportages en aan de hand hiervan het geven van advies, intercompany afstemming
  • Het voeren van een financiële administratie tot aan het opleveren van de gegevens t.b.v. de jaarrekening

Commercieel:

  • Het doen van koude en warme acquisitie
  • Het begeleiden van sales in het verkoopvak
  • Het trainen van sales om hun vakkennis en vaardigheden aan te scherpen

Acquisitieplan
Het is een bekend gezegde: "Een goede voorbereiding is het halve werk." Dat geldt in het bijzonder voor het werven van nieuwe klanten. U hebt te maken met andere partijen om de gunst van de potentiële klant. Om zoveel mogelijk kans te maken de "strijd" te winnen, is een goed doordachte en planmatige aanpak noodzakelijk: Van eerste positiebepaling tot uitvoering; van eerste contact tot verkoop. In de loop van de afgelopen 20 jaar heeft Level '04 haar eigen acquisitiemethode ontwikkeld die haar succes heeft laten zien. U bepaalt welke klanten u graag aan uw portefeuille toegevoegd wilt zien, Level '04 maakt het benodigde plan en zorgt voor de uitvoering. Op het moment dat uw doel bereikt is, treed ik terug.

Acquisitie lijkt vanzelfsprekend, maar is niet eenvoudig te realiseren; het is echt een vak. Wie zijn uw klanten van morgen? Wat zijn hun behoeften? Waarop baseren zij hun keuzes? Vaak wordt acquisitie als een eenmalig project gezien; het betreft echter een bedrijfsproces, waarbij de marketing- en commerciële activiteiten gecentreerd worden rond de behoeften van uw klant. Een proces dat een voor uw bedrijf op maat gemaakte aanpak vraagt.

De manier waarop Level '04 (i.c. Marianne Eleveld) acquisitie bedrijft is uniek en heeft zich inmiddels als meer dan succesvol bewezen!

Projectmanagement- en projectleiding
In de afgelopen twee jaar heb ik veel ervaring opgedaan met het werken in projecten volgens de Prince-2 methodiek. In deze periode heb ik 2 implementatietrajecten met succes begeleid en afgerond (finance t.w. een implementatietraject van Profit van Afas en een scanproject t.w. een digitaliseringtraject met Digidata van K+V van Alphen). Deze beiden bij ProBiblio in Hoofddorp.